Supervisie

‘Een gids die zelf niet reist, kan niet gidsen’

Wij begeleiden supervisie-trajecten waarbij wordt ingegaan op persoonlijke leervragen die je hebt ten aanzien van je werk. Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl als coach, trainer of adviseur. Het geeft zicht op welke situaties voor jou nog niet zo makkelijk zijn, waar dit mee te maken kan hebben, hoe jij ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. Je gaat terugkerende patronen herkennen en komt bij de dieperliggende motieven en overtuigingen die dat gedrag sturen. En, je krijgt gereedschap aangereikt om deze patronen te veranderen.

Een supervisie met René of Helma kan individueel of in een kleine groep van meerdere personen.